Facebook for Windows 10

Tải xuống Facebook for Windows 10

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
1.3.0.9

Tải xuống miễn phí Facebook for Windows 10

Tải xuống miễn phídành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng Windows, nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào nút Tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng Windows, nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng.

Ứng dụng mới